STAP 3
het steunen van projecten

Heb je geen fiets om in te leveren maar wil je Bikes4Africa toch steunen? Dat kan! Je kunt je donatie over maken op NL83INGB0672302616 t.n.v. Bikes4Africa.

Daarnaast is het natuurlijk ook mogelijk om met je school, eigen project of sponsorproject samen te werken met Bikes4Africa. Neem hiervoor contact op via info@12gobiking.nl

De onderstaande projecten hebben we inmiddels kunnen steunen.

Nigeria
april 2023

Verwoestende brand in
vluchtelingenkamp in Muna, nigeria

Het Muna vluchtelingenkamp in de Nigeriaanse deelstaat Borno, waar meer dan 50.000 ontheemden wonen, is in korte tijd getroffen door vier branduitbraken. Bij de laatste brand op 6 maart zijn 69 hutten volledig verwoest, waardoor mensen hun huisraad, kleren, keukengerei en levensmiddelen hebben verloren. ZOA is de eerste instantie die ter plaatse kwam om hulp te bieden aan de getroffenen, aangezien er nog geen andere hulpinstanties aanwezig waren. ZOA wil 141 huishoudens van onderdak voorzien en alle 391 getroffenen steunen met huishoudelijke middelen, zoals keukengerei en levensmiddelen. De organisatie wil seizoensbestendige tijdelijke onderkomens verstrekken met katoenen zeilen als dakbedekking, plastic dekzeilen als vloer en houten palen voor de wanden. Het is van groot belang dat deze mensen snel weer onderdak krijgen, aangezien de provisorische rieten hutten niet bestand zijn tegen het aankomende regenseizoen en deze mensen anders aan nog meer gevaren blootstaan. Om deze noodhulp te financieren heeft Bikes4Africa een donatie á € 10.000,- gegeven.

Ethiopië
maart 2023

Bikes4Africa doneert aan Stichting Denhofe voor een ziekenhuis in Ethiopie

Bikes4Africa werd benaderd door stichting Denhofe die betrokken is bij Denbi Maranatha Health Center PLC in Debre Zeit, Ethiopië. Deze organisatie heeft in 2020 grond verworven en beschikt over een investment permit om daarop een primary hospital te bouwen. Het huidige aanbod van medische zorg in de directe omgeving van het toekomstige ziekenhuis is zeer gering. Voor het verkrijgen van basiszorg moeten mensen nu een stuk reizen waarvoor meestal geen financiële middelen bestaan. Bij de exploitatie van het ziekenhuis zal onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds de primaire doelgroep: patiënten uit armere bevolkingsgroepen, die een sterk gereduceerde bijdrage verschuldigd zijn en anderzijds meer draagkrachtige patiënten, die de gangbare bijdrage voor medische zorg verschuldigd zijn. Door kwalitatief goede medische zorg zal het ziekenhuis ook voor de laatste doelgroep aantrekkelijk zijn. Bikes4Africa is verheugd om bij te dragen aan dit belangrijke project met een donatie á € 10.000,- en kijkt ernaar uit om samen te werken met Stichting Denhofe om de gezondheidszorg in Ethiopië te verbeteren.

Kenia
maart 2023

Donatie voor project in Siaya, Kenia: toekomst voor kinderen

In oktober 2022 heeft een aantal collega’s van 12GO Biking een reis gemaakt naar Kenia. Naast het genieten van dit prachtige land zijn er ook verschillende projecten bezocht, die zijn of worden gesteund.
 
Het project van stichting Dorcas dat bezocht is, begeleidt jaarlijks rond de 250 kwetsbare kinderen in Siaya, Kenia. Ze leren daar sociale vaardigheden maar ook omgaan met geld en vaardigheden die ze kunnen gebruiken om kansen op werk te vergroten. Tevens leren ze wat hun rechten zijn.
Het doel is de eigenwaarde en sociaal bewustzijn van deze kinderen te vergroten. In het project worden naast de kinderen vooral de ouders begeleid op het gebied van kinderrechten en hoe zij hun inkomen kunnen verbeteren en zo hun kinderen een betere toekomst te kunnen geven.
De lokale gemeenschap wordt begeleid om zogeheten “ community- safetynets” te versterken. De lokale gemeenschap kan het beste een veilige omgeving creëren voor de kinderen. Hiervoor worden structuren in de lokale gemeenschap opgezet en begeleid.
Deelnemende kinderen (en de gezinnen) komen uit de meest kwetsbare laag in Siaya, Kenia. Bikes4Africa steunt dit project van stichting Dorcas met een donatie á € 3750,-.

Kenia
februari 2023

tablets voor kinderen st. martin's primary school

In oktober 2022 heeft een aantal collega’s van 12GO Biking een reis gemaakt naar Kenia. Naast het genieten van dit prachtige land zijn er ook verschillende projecten bezocht, die zijn of worden gesteund.
 
Een van de bezoeken was aan de St. Martin's Primary School in Nairobi. Deze school staat midden in de sloppenwijken, er wordt naast onderwijs dan ook voorzien in 3 maaltijden per dag en waar nodig slaapplaatsen. Dit zorgt voor een stabiele basis in de ontwikkeling van de kinderen die in moeilijke omstandigheden van de sloppenwijken opgroeien. Dit alles door de ongekende inzet van de zusters die deze school runnen. Hun leven staat in het teken van de school en de kinderen.

Eerder is dankzij een donatie van Bikes4Africa een afgebrande slaapzaal weer opgebouwd. De school draait weer en heeft behoefte aan tablets voor het lesgeven aan de leerlingen. Door een donatie á € 7500,-  van onze stichting kunnen deze tablets nu aangeschaft worden.

kenia
januari 2023

nieuwe fietsen voor het bike4care project van Coop africa

In Kenia en Oeganda leven veel mensen in moeilijk bereikbare gebieden, ver weg van een ziekenhuis of hulppost. Juist in deze landen, waar ziekten als malaria, tuberculose en HIV de rurale gemeenschappen bedreigen en moeder- en kindersterfte erg hoog is, is toegang tot gezondheidszorg van vitaal belang. Goede en soms levensreddende zorg is voor hen echter vaak onbereikbaar. Dat zorgt niet alleen voor een onnodig hoge moeder- en kindersterfte. Het ondermijnt ook de gezondheid, vitaliteit en arbeidsproductiviteit van de bevolking en houdt zo mede armoede in stand. Een levensgroot probleem, maar niet onoverkomelijk. Want Kenia en Oeganda beschikken over een grote groep gezondheidsvrijwilligers die getraind zijn om tot in de verste uithoeken voorlichting te geven en basiszorgtaken te verrichten. Zij bereiken alleen veel te weinig mensen door een even simpele als hardnekkige oorzaak: het ontbreken van betaalbaar en efficiënt vervoer.
CooP-Africa streeft ernaar om in het Bike4Care programma jaarlijks 400 gezondheidswerkers uit te rusten met een fiets zodat hun effectiviteit en bereik fors wordt vergroot. Gezondheidswerkers die reeds een fiets zijn uitgerust met een fiets leggen 2x zoveel huisbezoeken af. Gezondheidswerkers die reeds zijn uitgerust met een fiets leggen 2x zoveel huisbezoeken af. Zo krijgen kwetsbare groepen zoals zwangere vrouwen, baby’s en geïsoleerde huishoudens toegang tot basis gezondheidszorg bij hen thuis. Bikes4Africa steunt het Bike4Care programma in Kenia met een donatie van € 3750,- voor de aanschaf van fietsen.

zuid-afrika
december 2022

Mooie donatie voor aanleg van moestuinen in zuid-afrika

Kinderfonds MAMAS steunt de MAMAS van Zuid-Afrika: sterke, indrukwekkende vrouwen die opstaan voor kinderen in ernstige armoede. Deze vrouwen organiseren zelf structurele dagelijkse zorg, bescherming, eten, warmte en vooral veel liefde voor nu al meer dan 70.000 kinderen in 56 prachtige projecten. De MAMAS ontfermen zich structureel over de meest kwetsbare kinderen en helpen hen van geboorte tot aan hun eerste baan. Zo geven zij de meest kwetsbare kinderen weer een toekomst.
De MAMAS hebben tijdens de strikte lockdown vorig jaar met onder andere voedselpakketten duizenden mensen in leven gehouden, maar uiteindelijk is dit geen duurzame oplossing. Het creëert afhankelijkheid. De lokale MAMAS vonden de uitkomst: moestuinen bij de mensen thuis. Met een moestuin produceert een gezin zelf voedsel, genereren de gezinsleden een inkomen door het overschot te verkopen en krijgen ze de kans te groeien in hun eigen ontwikkeling. Ze krijgen hun eigenwaarde terug. Daarom investeert Kinderfonds MAMAS op grote schaal in de aanleg van moestuinen. De MAMAS leggen deze moestuinen aan bij de meest kwetsbare gezinnen thuis, en leren de gezinnen hier maximaal van te profiteren. Bikes4Africa doneert € 5000,- voor een project voor de aanleg van moestuinen.

Kenia
november 2022

steun voor structurele oplossing tegen armoede na bezoek kenia

Stichting Dorcas ondersteunt vele projecten in Oost Europa, Afrika en het Midden Oosten. Naast noodhulp investeren ze in structurele oplossingen om armoede te bestrijden.
 
Tijdens een bezoek aan Kenia hebben wij een project bezocht dat door stichting Dorcas wordt ondersteund. Het betrof een organisatie die hulp en advies bied aan plaatselijke landbouwers. We hebben hiervan een voorbeeld mogen zien in de vorm van kippenboeren. Deze boeren hadden een aantal kippen voor eigen gebruik. Door middel van advies en een eerste ondersteuning konden deze boeren de hoeveelheid kippen uitbreiden waardoor zij hiermee extra inkomen kunnen genereren. Daarnaast kunnen ze zich aansluiten bij een coöperatie. Dit zorgt voor zekerheid en het delen van kennis voor de boeren. Door ondernemerschap te stimuleren probeert deze organisatie een duurzame oplossing te vinden om armoede terug te dringen. Bikes4Africa steunt dit project met € 5000,-.

   

Kenia
oktober 2022

Mooie donatie na bezoek aan st. Martins primary school in kenia

Afgelopen maand heeft een aantal collega’s van 12GO Biking een reis gemaakt naar Kenia. Naast het genieten van dit prachtige land zijn er ook verschillende projecten bezocht, die zijn of worden gesteund.
 
Een van de bezoeken was aan de St. Martin's Primary School in Nairobi. Deze school staat midden in de sloppenwijken, er wordt naast onderwijs dan ook voorzien in 3 maaltijden per dag en waar nodig slaapplaatsen. Dit zorgt voor een stabiele basis in de ontwikkeling van de kinderen die in moeilijke omstandigheden van de sloppenwijken opgroeien. Dit alles door de ongekende inzet van de zusters die deze school runnen. Hun leven staat in het teken van de school en de kinderen.

De school heeft vorig jaar een brand gehad waardoor een van de gebouwen met slaapzalen beschadigd is geraakt. Door een donatie á € 5000,-  van onze stichting kan dit gedeelte worden herbouwd.  

Gouda
oktober 2022

Bikes4Africa levert fietsen aan Oekrainers

Hoewel Bikes4Africa zich in principe richt op projecten in Afrika hebben we nagedacht of we ook iets kunnen betekenen voor Oekraiense vluchtelingen. 

De projecten in Afrika worden met name gesteund met een financiele bijdrage. Dit wordt mogelijk gemaakt door inruilfietsen te verkopen. In plaats van de fietsen te verkopen via o.a. Marktplaats, hebben we nu fietsen verkocht aan de gemeente Gouda en verschillende particulieren die de fietsen hebben geschonken aan Oekraïense vluchtelingen.

Op deze manier halen we nog steeds geld op voor onze projecten in Afrika en kunnen we tegelijk vele tientallen vluchtelingen van fietsen voorzien om zo makkelijker naar werk of school te kunnen gaan. 

Ook zijn er inmiddels fietsen verstuurd naar de Oekraine zelf, omdat ook daar veel behoefte is aan goedkope fietsen.

zuid-afrika
september 2022

Ruim 140 voedseltuinen door donatie aan stichting Tjommie 

Tijdens de eerste coronagolf in Zuid-Afrika zette stichting Tjommie met hulp van Bikes4Africa al in no time een efficiënte voedseldistributie op. Met het uitdelen van 7000 voedselpakketten aan 1000 huishoudens wisten wij een hongersnood te voorkomen.Maar op de lange termijn maakt deze noodhulp de kwetsbare families afhankelijk.

Daarom startte stichting Tjommie nu met de aanleg van voedseltuinen voor ruim 2.000 huishoudens. De tuinen leveren naast direct voedsel, ook inkomsten op door de verkoop van groenten. Dit jaar groeit het aantal tuinen naar 3.800 en doet Bikes4Africa een donatie á € 5000,- om dit te bewerkstelligen.

Ook worden er fietsen ingezet om o.a. de zaden te transporteren naar de gebruikers van de voedseltuinen, dat scheelt in transport- en brandstofkosten.

Uganda
augustus 2022

Child care africa bestrijdt hongersnood in Karamoja

Karamoja is een extreem droog gebied in Uganda. Hierdoor groeit er geen fruit en nauwelijks groente. De droogte is de afgelopen jaren alleen maar erger geworden. Daarnaast zijn de voedselprijzen gestegen, als gevolg van stijgende brandstofprijzen en schaarste door de oorlog in Oekraïne. En Covid heeft voor onrust in de regio gezorgd, wat ook slecht is voor de voedselproductie. Hierdoor is er hongersnood in Karamoja. Er is dringend hulp nodig. Kinderen en volwassenen sterven aan honger.

Bikes4Africa besloot een donatie á € 5000,- te doen om CCA te helpen deze hongersnood te bestrijden. CCA richt zich op gebieden in ontwikkelingslanden in Afrika waar zij écht het verschil kunnen maken. Dit zijn veelal afgelegen gemarginaliseerde gebieden waar analfabetisme hoog is en weinig kinderen de mogelijkheid hebben om hun opleiding af te ronden, wegens financiële, geografische of culturele barrières. CCA vindt het belangrijk te kiezen voor gebieden waar nog geen (of weinig) andere organisaties actief zijn op het gebied van kwetsbare kinderen en toegang tot onderwijs.

Uganda
Juli 2022

noodhulp in Uganda door kinderhulp afrika

Door de huidige coronacrisis zijn veel ouders in Uganda hun baan verloren. Doordat zij nu geen inkomen hebben, kan ook het deel van het schoolgeld voor hun kinderen niet betaald worden. Stichting Kinderhulp Afrika springt in de bres door het schoolgeld voor deze werkloze ouders te betalen uit hun noodfonds.

Bikes4Africa doet een donatie van € 5000,- voor het noodfonds van stichting Kinderhulp Afrika. De Oegandese regering heeft de schoolgelden bevroren. Het verhogen van schoolgeld voor de betalende leerlingen is hierdoor geen optie. Tevens heeft de regering besloten dat een deel van de leerlingen het eerste semester van het schooljaar geen schoolgeld hoefden te betalen.

Ook die kosten kwamen op het bordje van stichting Kinderhulp Afrika. Het is de afgelopen maanden klap, na klap, na klap. Gelukkig heeft Kinderhulp Afrika een deel van de kosten kunnen opvangen met het noodfonds uit 2021. 

mozambique
Juni 2022

Bikes4africa in actie voor noodhulp na orkaan Idai

De orkaan Idai heeft in Mozambique, Zimbabwe en Malawi al aan honderden mensen het leven gekost. Gevreesd wordt dat dat aantal snel oploopt. Er worden nog veel inwoners vermist en de ravage is enorm. De VN spreekt over mogelijk de ergste natuurramp ooit in zuidelijk Afrika. Bikes4Africa doneert € 5.000,- aan ZOA voor deze noodhulp.

Giften worden besteed aan de eerste levensbehoeften van de slachtoffers.  “Op dit moment is onderdak, schoon water en kookgerei het hardst nodig.”, vertelt een hulpverlener van het Christelijk Noodhulpcluster in Malawi. Getroffenen worden snel geholpen via de contacten met lokale hulpverleners en kerken.
De meest kwetsbare mensen worden door deze droogtes het hardst geraakt. ZOA richt zich daarom samen met Medair op het ondersteunen van mensen die het eerst hard getroffen worden: jonge kinderen die ondervoed zijn en niet in de buurt van een kliniek wonen. Ze bieden goede voeding en zorgen ervoor dat mensen weer toegang krijgen tot schoon drinkwater.

Gouda
mei 2022

Partij fietsen voor noodhulp oekraine

De tekorten onder de burgerbevolking in Oekraïne nemen dagelijks toe. Tel daarbij een slecht functionerende aanvoer en distributie van goederen.

Om de nood te verlichten, zijn hulptransporten hard nodig. Daarom werden we benaderd door stichting Bijzondere Noden. Deze stichting wilde graag gedoneerde fietsen inkopen voor de bevolking van Oekraïne.  De fietsen worden nu goed gebruikt door de inwoners van de stad Zhytomir in het westen van Kyiv. 

Met de opbrengst van deze fietsen kunnen weer mooie projecten gesteund worden in Afrika. Op deze manier snijdt het mes aan twee kanten. Wij danken hiervoor stichting Bijzondere Noden.

Hoe werkt het?

Lees hieronder de 3 stappen door; inzamelen, verkopen en het steunen van projecten.

INZAMELEN

De eerste stap om middelen te verkrijgen is het inzamelen van fietsen. We zoeken alleen goed rijdbare fietsen.

VERKOPEN

De fietsen die zijn ingeleverd of ingeruild, sturen we niet zomaar naar projecten in Afrika. We verkopen ze eerst, om daarmee projecten te kunnen steunen.

projecten

Met het geld, verkregen uit de fietsen, steunen we projecten in Afrika. Doe mee!

ONTWERP & REALISATIE : INFIGOO CREATIEVE MEDIA

© Bikes4Africa 2020