kenia
januari 2023

nieuwe fietsen voor het bike4care project van Coop africa

In Kenia en Oeganda leven veel mensen in moeilijk bereikbare gebieden, ver weg van een ziekenhuis of hulppost. Juist in deze landen, waar ziekten als malaria, tuberculose en HIV de rurale gemeenschappen bedreigen en moeder- en kindersterfte erg hoog is, is toegang tot gezondheidszorg van vitaal belang. Goede en soms levensreddende zorg is voor hen echter vaak onbereikbaar. Dat zorgt niet alleen voor een onnodig hoge moeder- en kindersterfte. Het ondermijnt ook de gezondheid, vitaliteit en arbeidsproductiviteit van de bevolking en houdt zo mede armoede in stand. Een levensgroot probleem, maar niet onoverkomelijk. Want Kenia en Oeganda beschikken over een grote groep gezondheidsvrijwilligers die getraind zijn om tot in de verste uithoeken voorlichting te geven en basiszorgtaken te verrichten. Zij bereiken alleen veel te weinig mensen door een even simpele als hardnekkige oorzaak: het ontbreken van betaalbaar en efficiënt vervoer.
CooP-Africa streeft ernaar om in het Bike4Care programma jaarlijks 400 gezondheidswerkers uit te rusten met een fiets zodat hun effectiviteit en bereik fors wordt vergroot. Gezondheidswerkers die reeds een fiets zijn uitgerust met een fiets leggen 2x zoveel huisbezoeken af. Gezondheidswerkers die reeds zijn uitgerust met een fiets leggen 2x zoveel huisbezoeken af. Zo krijgen kwetsbare groepen zoals zwangere vrouwen, baby’s en geïsoleerde huishoudens toegang tot basis gezondheidszorg bij hen thuis. Bikes4Africa steunt het Bike4Care programma in Kenia met een donatie van € 3750,- voor de aanschaf van fietsen.