Kenia
november 2022

steun voor structurele oplossing tegen armoede na bezoek kenia

Stichting Dorcas ondersteunt vele projecten in Oost Europa, Afrika en het Midden Oosten. Naast noodhulp investeren ze in structurele oplossingen om armoede te bestrijden.
 
Tijdens een bezoek aan Kenia hebben wij een project bezocht dat door stichting Dorcas wordt ondersteund. Het betrof een organisatie die hulp en advies bied aan plaatselijke landbouwers. We hebben hiervan een voorbeeld mogen zien in de vorm van kippenboeren. Deze boeren hadden een aantal kippen voor eigen gebruik. Door middel van advies en een eerste ondersteuning konden deze boeren de hoeveelheid kippen uitbreiden waardoor zij hiermee extra inkomen kunnen genereren. Daarnaast kunnen ze zich aansluiten bij een coöperatie. Dit zorgt voor zekerheid en het delen van kennis voor de boeren. Door ondernemerschap te stimuleren probeert deze organisatie een duurzame oplossing te vinden om armoede terug te dringen. Bikes4Africa steunt dit project met € 5000,-.