Woord en Daad Job Booster
Burkina Faso
februari 2024

BIKES4AFRICA STEUNT JOB BOOSTER PROJECT VAN WOORD EN DAAD

Bikes4Africa steunt Job Booster met een donatie van € 4.000,-. Job Booster is een initiatief van Woord en Daad dat al sinds 2018 samenwerkt met lokale organisaties in Burkina Faso. 

Het doel van Job Booster is om jongeren in Burkina Faso aan een waardig inkomen te helpen door zich te richten op werkgelegenheid en ondernemerschap. In de afgelopen vijf jaar heeft het project meer dan 20.000 jongeren in het westen van Burkina Faso ondersteund, en nu wordt het uitgebreid naar de oostelijke regio's.

Het programma biedt trainingen aan jongeren voor specifieke vacatures bij bedrijven, zoals fietsenmaker, buschauffeur of zonnepaneelinstallateur. In de oostelijke provincies, waar klimaatverandering en terrorisme serieuze bedreigingen vormen voor levensonderhoud, ligt de nadruk op het ondersteunen en versterken van startende ondernemers. Jongeren worden aangemoedigd om ondernemingsplannen te schrijven, krijgen aanvullende trainingen en worden gecoacht door ervaren ondernemers.

Job Booster streeft naar het creëren van gemiddeld drie nieuwe arbeidsplaatsen bij de ondersteunde bedrijven en wil ook achtergestelde groepen in de samenleving helpen accepteren. Hoewel de jongeren een financiële bijdrage leveren, zijn aanvullende investeringen nodig om het initiatief te ondersteunen en in de komende jaren 9.050 jongeren te helpen aan een inkomen.