zuid-afrika
December 2020

nieuw project stichting rhiza in zuid-afrika 

Stichting Rhiza is opgericht met als doel om extreme armoede te bestrijden. De focus ligt hierbij op de townships van rondom Johannesburg. Rhiza richt zich op gezondheidszorg, onderwijs, beroepsgerichte trainingen en het ondernemerschap. Inmiddels heeft Rhiza van een lokale sponsor een stuk land gekregen buiten de townships. Door de coronacrisis is 60% van de jongeren werkloos in Zuid-Afrika. 50 jongeren krijgen een fiets in bruikleen om vanuit de townships naar dit stuk land te komen. Hier krijgen ze een opleiding zodat ze een vast inkomen kunnen genereren met kleinschalige veehouderij. Na deze opleiding krijgen ze schapen, kippen of bijen mee en kan de fiets door naar een volgende kandidaat. Bikes4Africa steunt dit project met € 5000,- voor de aanschaf van de fietsen.