STAP 3
het steunen van projecten

Heb je geen fiets om in te leveren maar wil je Bikes4Africa toch steunen? Dat kan! Je kunt je donatie over maken op NL83INGB0672302616 t.n.v. Bikes4Africa.

Daarnaast is het natuurlijk ook mogelijk om met je school, eigen project of sponsorproject samen te werken met Bikes4Africa. Neem hiervoor contact op via info@12gobiking.nl

De onderstaande projecten hebben we inmiddels kunnen steunen.

kenia
januari 2023

nieuwe fietsen voor het bike4care project van Coop africa

In Kenia en Oeganda leven veel mensen in moeilijk bereikbare gebieden, ver weg van een ziekenhuis of hulppost. Juist in deze landen, waar ziekten als malaria, tuberculose en HIV de rurale gemeenschappen bedreigen en moeder- en kindersterfte erg hoog is, is toegang tot gezondheidszorg van vitaal belang. Goede en soms levensreddende zorg is voor hen echter vaak onbereikbaar. Dat zorgt niet alleen voor een onnodig hoge moeder- en kindersterfte. Het ondermijnt ook de gezondheid, vitaliteit en arbeidsproductiviteit van de bevolking en houdt zo mede armoede in stand. Een levensgroot probleem, maar niet onoverkomelijk. Want Kenia en Oeganda beschikken over een grote groep gezondheidsvrijwilligers die getraind zijn om tot in de verste uithoeken voorlichting te geven en basiszorgtaken te verrichten. Zij bereiken alleen veel te weinig mensen door een even simpele als hardnekkige oorzaak: het ontbreken van betaalbaar en efficiënt vervoer.
CooP-Africa streeft ernaar om in het Bike4Care programma jaarlijks 400 gezondheidswerkers uit te rusten met een fiets zodat hun effectiviteit en bereik fors wordt vergroot. Gezondheidswerkers die reeds een fiets zijn uitgerust met een fiets leggen 2x zoveel huisbezoeken af. Gezondheidswerkers die reeds zijn uitgerust met een fiets leggen 2x zoveel huisbezoeken af. Zo krijgen kwetsbare groepen zoals zwangere vrouwen, baby’s en geïsoleerde huishoudens toegang tot basis gezondheidszorg bij hen thuis. Bikes4Africa steunt het Bike4Care programma in Kenia met een donatie van € 3750,- voor de aanschaf van fietsen.

zuid-afrika
december 2022

Mooie donatie voor aanleg van moestuinen in zuid-afrika

Kinderfonds MAMAS steunt de MAMAS van Zuid-Afrika: sterke, indrukwekkende vrouwen die opstaan voor kinderen in ernstige armoede. Deze vrouwen organiseren zelf structurele dagelijkse zorg, bescherming, eten, warmte en vooral veel liefde voor nu al meer dan 70.000 kinderen in 56 prachtige projecten. De MAMAS ontfermen zich structureel over de meest kwetsbare kinderen en helpen hen van geboorte tot aan hun eerste baan. Zo geven zij de meest kwetsbare kinderen weer een toekomst.
De MAMAS hebben tijdens de strikte lockdown vorig jaar met onder andere voedselpakketten duizenden mensen in leven gehouden, maar uiteindelijk is dit geen duurzame oplossing. Het creëert afhankelijkheid. De lokale MAMAS vonden de uitkomst: moestuinen bij de mensen thuis. Met een moestuin produceert een gezin zelf voedsel, genereren de gezinsleden een inkomen door het overschot te verkopen en krijgen ze de kans te groeien in hun eigen ontwikkeling. Ze krijgen hun eigenwaarde terug. Daarom investeert Kinderfonds MAMAS op grote schaal in de aanleg van moestuinen. De MAMAS leggen deze moestuinen aan bij de meest kwetsbare gezinnen thuis, en leren de gezinnen hier maximaal van te profiteren. Bikes4Africa doneert € 5000,- voor een project voor de aanleg van moestuinen.

Kenia
november 2022

steun voor structurele oplossing tegen armoede na bezoek kenia

Stichting Dorcas ondersteunt vele projecten in Oost Europa, Afrika en het Midden Oosten. Naast noodhulp investeren ze in structurele oplossingen om armoede te bestrijden.
 
Tijdens een bezoek aan Kenia hebben wij een project bezocht dat door stichting Dorcas wordt ondersteund. Het betrof een organisatie die hulp en advies bied aan plaatselijke landbouwers. We hebben hiervan een voorbeeld mogen zien in de vorm van kippenboeren. Deze boeren hadden een aantal kippen voor eigen gebruik. Door middel van advies en een eerste ondersteuning konden deze boeren de hoeveelheid kippen uitbreiden waardoor zij hiermee extra inkomen kunnen genereren. Daarnaast kunnen ze zich aansluiten bij een coöperatie. Dit zorgt voor zekerheid en het delen van kennis voor de boeren. Door ondernemerschap te stimuleren probeert deze organisatie een duurzame oplossing te vinden om armoede terug te dringen. Bikes4Africa steunt dit project met € 5000,-.

   

Kenia
oktober 2022

Mooie donatie na bezoek aan st. Martins primary school in kenia

Afgelopen maand heeft een aantal collega’s van 12GO Biking een reis gemaakt naar Kenia. Naast het genieten van dit prachtige land zijn er ook verschillende projecten bezocht, die zijn of worden gesteund.
 
Een van de bezoeken was aan de St. Martin's Primary School in Nairobi. Deze school staat midden in de sloppenwijken, er wordt naast onderwijs dan ook voorzien in 3 maaltijden per dag en waar nodig slaapplaatsen. Dit zorgt voor een stabiele basis in de ontwikkeling van de kinderen die in moeilijke omstandigheden van de sloppenwijken opgroeien. Dit alles door de ongekende inzet van de zusters die deze school runnen. Hun leven staat in het teken van de school en de kinderen.

De school heeft vorig jaar een brand gehad waardoor een van de gebouwen met slaapzalen beschadigd is geraakt. Door een donatie á € 5000,-  van onze stichting kan dit gedeelte worden herbouwd.  

Gouda
oktober 2022

Bikes4Africa levert fietsen aan Oekrainers

Hoewel Bikes4Africa zich in principe richt op projecten in Afrika hebben we nagedacht of we ook iets kunnen betekenen voor Oekraiense vluchtelingen. 

De projecten in Afrika worden met name gesteund met een financiele bijdrage. Dit wordt mogelijk gemaakt door inruilfietsen te verkopen. In plaats van de fietsen te verkopen via o.a. Marktplaats, hebben we nu fietsen verkocht aan de gemeente Gouda en verschillende particulieren die de fietsen hebben geschonken aan Oekraïense vluchtelingen.

Op deze manier halen we nog steeds geld op voor onze projecten in Afrika en kunnen we tegelijk vele tientallen vluchtelingen van fietsen voorzien om zo makkelijker naar werk of school te kunnen gaan. 

Ook zijn er inmiddels fietsen verstuurd naar de Oekraine zelf, omdat ook daar veel behoefte is aan goedkope fietsen.

zuid-afrika
september 2022

Ruim 140 voedseltuinen door donatie aan stichting Tjommie 

Tijdens de eerste coronagolf in Zuid-Afrika zette stichting Tjommie met hulp van Bikes4Africa al in no time een efficiënte voedseldistributie op. Met het uitdelen van 7000 voedselpakketten aan 1000 huishoudens wisten wij een hongersnood te voorkomen.Maar op de lange termijn maakt deze noodhulp de kwetsbare families afhankelijk.

Daarom startte stichting Tjommie nu met de aanleg van voedseltuinen voor ruim 2.000 huishoudens. De tuinen leveren naast direct voedsel, ook inkomsten op door de verkoop van groenten. Dit jaar groeit het aantal tuinen naar 3.800 en doet Bikes4Africa een donatie á € 5000,- om dit te bewerkstelligen.

Ook worden er fietsen ingezet om o.a. de zaden te transporteren naar de gebruikers van de voedseltuinen, dat scheelt in transport- en brandstofkosten.

Uganda
augustus 2022

Child care africa bestrijdt hongersnood in Karamoja

Karamoja is een extreem droog gebied in Uganda. Hierdoor groeit er geen fruit en nauwelijks groente. De droogte is de afgelopen jaren alleen maar erger geworden. Daarnaast zijn de voedselprijzen gestegen, als gevolg van stijgende brandstofprijzen en schaarste door de oorlog in Oekraïne. En Covid heeft voor onrust in de regio gezorgd, wat ook slecht is voor de voedselproductie. Hierdoor is er hongersnood in Karamoja. Er is dringend hulp nodig. Kinderen en volwassenen sterven aan honger.

Bikes4Africa besloot een donatie á € 5000,- te doen om CCA te helpen deze hongersnood te bestrijden. CCA richt zich op gebieden in ontwikkelingslanden in Afrika waar zij écht het verschil kunnen maken. Dit zijn veelal afgelegen gemarginaliseerde gebieden waar analfabetisme hoog is en weinig kinderen de mogelijkheid hebben om hun opleiding af te ronden, wegens financiële, geografische of culturele barrières. CCA vindt het belangrijk te kiezen voor gebieden waar nog geen (of weinig) andere organisaties actief zijn op het gebied van kwetsbare kinderen en toegang tot onderwijs.

Uganda
Juli 2022

noodhulp in Uganda door kinderhulp afrika

Door de huidige coronacrisis zijn veel ouders in Uganda hun baan verloren. Doordat zij nu geen inkomen hebben, kan ook het deel van het schoolgeld voor hun kinderen niet betaald worden. Stichting Kinderhulp Afrika springt in de bres door het schoolgeld voor deze werkloze ouders te betalen uit hun noodfonds.

Bikes4Africa doet een donatie van € 5000,- voor het noodfonds van stichting Kinderhulp Afrika. De Oegandese regering heeft de schoolgelden bevroren. Het verhogen van schoolgeld voor de betalende leerlingen is hierdoor geen optie. Tevens heeft de regering besloten dat een deel van de leerlingen het eerste semester van het schooljaar geen schoolgeld hoefden te betalen.

Ook die kosten kwamen op het bordje van stichting Kinderhulp Afrika. Het is de afgelopen maanden klap, na klap, na klap. Gelukkig heeft Kinderhulp Afrika een deel van de kosten kunnen opvangen met het noodfonds uit 2021. 

mozambique
Juni 2022

Bikes4africa in actie voor noodhulp na orkaan Idai

De orkaan Idai heeft in Mozambique, Zimbabwe en Malawi al aan honderden mensen het leven gekost. Gevreesd wordt dat dat aantal snel oploopt. Er worden nog veel inwoners vermist en de ravage is enorm. De VN spreekt over mogelijk de ergste natuurramp ooit in zuidelijk Afrika. Bikes4Africa doneert € 5.000,- aan ZOA voor deze noodhulp.

Giften worden besteed aan de eerste levensbehoeften van de slachtoffers.  “Op dit moment is onderdak, schoon water en kookgerei het hardst nodig.”, vertelt een hulpverlener van het Christelijk Noodhulpcluster in Malawi. Getroffenen worden snel geholpen via de contacten met lokale hulpverleners en kerken.
De meest kwetsbare mensen worden door deze droogtes het hardst geraakt. ZOA richt zich daarom samen met Medair op het ondersteunen van mensen die het eerst hard getroffen worden: jonge kinderen die ondervoed zijn en niet in de buurt van een kliniek wonen. Ze bieden goede voeding en zorgen ervoor dat mensen weer toegang krijgen tot schoon drinkwater.

Gouda
mei 2022

Partij fietsen voor noodhulp oekraine

De tekorten onder de burgerbevolking in Oekraïne nemen dagelijks toe. Tel daarbij een slecht functionerende aanvoer en distributie van goederen.

Om de nood te verlichten, zijn hulptransporten hard nodig. Daarom werden we benaderd door stichting Bijzondere Noden. Deze stichting wilde graag gedoneerde fietsen inkopen voor de bevolking van Oekraïne.  De fietsen worden nu goed gebruikt door de inwoners van de stad Zhytomir in het westen van Kyiv. 

Met de opbrengst van deze fietsen kunnen weer mooie projecten gesteund worden in Afrika. Op deze manier snijdt het mes aan twee kanten. Wij danken hiervoor stichting Bijzondere Noden.

Gouda
april 2022

Bikes4Africa levert 10 fietsen voor  vluchtelingen Oekraine 

Door de huidige oorlog in Oekraïne worden in Gouda een groot aantal vluchtelingen opgevangen. Door de Gemeente Gouda is een aanvraag binnen gekomen voor de levering van 10 fietsen zodat deze vluchtelingen in Gouda meer mobiel zijn. De fietsen komen terecht bij de noodopvang in de gemeente Gouda zodat deze fietsen door meerdere Oekraïense vluchtelingen gebruikt kunnen worden.

Bikes4Africa voelt zich verbonden met Oekraïne en de Oekraïense vluchtelingen en is bereid om zo zijn steentje bij te dragen voor deze mensen.

Bikes4Africa heeft 10 gedoneerde fietsen geleverd, deze zijn betaald door de gemeente Gouda. Het mes snijd op deze manier aan twee kanten. De vluchtelingen kunnen hier te plekke geholpen worden en van de opbrengst kan Bikes4Africa weer nieuwe projecten in Afrika steunen. 

Mozambique
maart 2022

Bikes4africa doneert voor noodhulp afrika

Verschillende landen in het oosten van Afrika kampen met grote droogte. In de afgelopen vijf jaar viel er half zoveel regen als normaal. De oogsten werden elk jaar slechter. Meer dan een miljoen mensen lijden honger. ZOA biedt samen met partnerorganisatie Medair levensreddende hulp. Bikes4Africa doneert € 15.000,- aan ZOA voor deze noodhulp.

In de afgelopen jaren is de droogte een steeds groter probleem geworden. Rivieren drogen op, vruchtbare grond verdroogt en waait weg. Vee sterft. Mensen hebben geen schoon drinkwater en niet genoeg te eten. Ziekenhuizen nemen steeds meer acuut ondervoede patiënten op.

De meest kwetsbare mensen worden door deze droogtes het hardst geraakt. ZOA richt zich daarom samen met Medair op het ondersteunen van mensen die het eerst hard getroffen worden: jonge kinderen die ondervoed zijn en niet in de buurt van een kliniek wonen. Ze bieden goede voeding en zorgen ervoor dat mensen weer toegang krijgen tot schoon drinkwater.

Kenia
november 2021

weer 100 nieuwe fietsen de weg op in Kenia

Soms komt er iets op je pad waar je geen nee tegen kunt zeggen. Zo werd Bikes4Africa benaderd door een organisatie uit Kenia. Deze organisatie had 100 fietsen en 50 fietskarren beschikbaar en wil deze graag schenken aan Cycling out of Poverty in Kenia. Om dit te financieren was nog een bijdrage nodig. In overleg met deze organisatie heeft Bikes4Africa besloten de resterende € 10290,- te doneren om zo ervoor te zorgen dat deze zogenaamde Buffalo bikes bij CooP terecht komen.

Eerder al heeft Bikes4Africa projecten van CooP gesteund. Deze organisatie gebruikt de fietsen zodat medewerkers in de zorg en het onderwijs naar hun werk kunnen gaan. Daarnaast zijn de fietsen het laatste jaar gebruikt om de bevolking in de dorpen voorlichting te geven over corona en konden zorgmedewerkers naar hun patiënten toe op deze fietsen.

De eerste 50 fietsen zullen dit jaar nog geleverd worden aan CooP Africa en de tweede 50 fietsen zullen in het eerste kwartaal van volgend jaar geleverd worden. Bikes4Africa is blij dat we op deze manier weer een mooie bijdrage kunnen leveren voor CooP Africa. 

Moordrecht
oktober 2021

Mooie donatie  van stichting architecten wielerclassic 

Enige tijd geleden werd Bikes4Africa benaderd door het bestuur van de stichting Architecten Wielerclassic. Deze stichting is een aantal jaar op non-profitbasis actief geweest met het organiseren van wielerevents voor architecten.

Door alle coronamaatregelen heeft dit geruime tijd stil gestaan en inmiddels is de animo zo ver weggezakt dat besloten is de stichting op te heffen. De stichting had nog een positief saldo van € 2000,- dit bedrag is bij de opheffing van de stichting geschonken aan Bikes4Africa.

Stichting Architecten Wielerclassic vindt Bikes4Africa een passend doel gezien hun eerdere fietsactiviteiten. Wij zijn erg dankbaar voor deze mooie donatie en zullen er uiteraard voor zorgen dat dit mooie bedrag een goede bestemming krijgt.

Hoe werkt het?

Lees hieronder de 3 stappen door; inzamelen, verkopen en het steunen van projecten.

INZAMELEN

De eerste stap om middelen te verkrijgen is het inzamelen van fietsen. We zoeken alleen goed rijdbare fietsen.

VERKOPEN

De fietsen die zijn ingeleverd of ingeruild, sturen we niet zomaar naar projecten in Afrika. We verkopen ze eerst, om daarmee projecten te kunnen steunen.

projecten

Met het geld, verkregen uit de fietsen, steunen we projecten in Afrika. Doe mee!

ONTWERP & REALISATIE : INFIGOO CREATIEVE MEDIA

© Bikes4Africa 2020